Ministrstvo za zdravje,
Urad RS za kemikalije

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (1) 478 6051
Fax: +386 (1) 478 6266
E-pošta: info@biomonitoring.si

Kontakt


Mag. Lijana Kononenko

Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Tel: +386 (1) 478 6051
Fax: +386 (1) 478 6266
E-pošta: lijana.kononenko@gov.si


Prof. dr. Milena Horvat

Institut Jožef Stefan
Odsek za znanosti o okolju
Jamova 39
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 5885 389
E-pošta: milena.horvat@ijs.si