Attention archived website
POZOR!
ARHIVIRANA SPLETNA STRAN
Ta stran je v arhivu in ni več vzdrževana. Zato so lahko nekatere informacije na strani zastarele.
Ministrstvo za zdravje,
Urad RS za kemikalije

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (1) 478 6051
Fax: +386 (1) 478 6266
Biomonitoring se v okolju lahko izvaja s številnimi metodami spremljanja ekološkega stanja različnih ekosistemov in v njih živečih indikatorskih organizmov - uporaba organizmov, ki kažejo vplive onesnaževal (bioindikacije) - z metodami aktivnega in pasivnega spremljanja onesnaženja, upoštevaje analize prisotnosti in raznolikosti vrst, kemijske, biokemijske, genske in druge analize. 

Pri nas je biomonitoring kemikalij v okolju šele v nastajanju. Izkušnje številnih domačih strokovnjakov in ustanov na tem področju so bile predstavljene na delavnici aprila 2009 in njihovi predlogi zbrani v operativni obliki.


Rezultate te delavnice je Urad RS za kemikalije v juniju 2009 posredoval kot operativni predlog 13-ih metod okoljskega biomonitoringa v obravnavo ministrstvoma, pristojnima za okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar v zvezi s tem še ni prišlo do realizacije oz. medresorskega sodelovanja.