Attention archived website
POZOR!
ARHIVIRANA SPLETNA STRAN
Ta stran je v arhivu in ni več vzdrževana. Zato so lahko nekatere informacije na strani zastarele.
Ministrstvo za zdravje,
Urad RS za kemikalije

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (1) 478 6051
Fax: +386 (1) 478 6266

Novice

<< < 1 2 > >>
 

Poziv potencialnim izvajalcem k oddaji vloge za pridobitev pooblastila za izvajanje humanega biomonitoringa

15.05.2018
Pozivamo javne zavode, ki so zainteresirani kot potencialni izvajalci humanega biomonitoringa po Programu HBM za obdobje 2018-2022, da v 30 dneh od objave poziva na spletni strani URSK (http://www.uk.gov.si/), na naslov Urada Republike Slovenije za kemikalije posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kot jih določa pravilnik, za pridobitev pooblastila za izvajanje humanega biomonitoringa.
pdfPoziv_za_izvaj__HBM_14_5_2018_P (.pdf 112KB)
 
 
ni podpisa k sliki
Nacionalni posvet o biomonitoringu v Sloveniji in Evropski iniciativi za humani biomonitoring
01.06.2017
V prostorih Odseka za znanosti o okolju v Podgorici pri Ljubljani se je zbralo 33 udeležencev iz 10 ustanov se je zbralo na prvem nacionalnem posvetu o humanem biomonitoringu. V kratkem, a izčrpnem programu so se seznanili z rezultati nacionalnega programa, izvedenega v letih od 2007 do 2014, z raziskavo izpostavljenosti arzenu in oceno tveganja za zdravje otrok v Občini Zagorje ob Savi, z vplivi ultrafinih delcev v onesnaženem zraku na zdravje; predstavljen je bil novi petletni evropski projekt HBM4EU, v katerem sodelujejo kar štiri institucije iz Slovenije, pa tudi zelo zanimivi rezultati treh evropskih projektov s področja biomonitoringa. Vse tako pridobljeno znanje in izkušnje ter koristni podatki nam bodo v pomoč, da bomo naslednji nacionalni program lahko zasnovali še bolje kiot smo prvega. Za vse zainteresirane so predavanja v prilogi.
pdfHBM_POPs_IJS_1_6_2017 (.pdf 336KB)
pdfMazej_Posvet__HBM_2017_ (.pdf 1.6MB)
pdfTekoci_EU_projekti_IJS_1_6_2017 (.pdf 3.1MB)
pdfVpliv_ultrafinih_delcev_IJS_1_6_2017 (.pdf 1.4MB)
pdfHBM4EU_presentation_1__6__2017 (.pdf 1.3MB)
pdfAs_Zagorje_Predstavitev_IJS_1_6_2017v1 (.pdf 2.8MB)
 
 
ni podpisa k sliki
Od 1. januarja 2017 sodelujemo v Evropski iniciativi za humani biomonitoring (EHBMI), v projektu HBM4EU
12.05.2017
  Projekt HBM4EU je rezultat skupnih prizadevanj 26 držav, Evropske agencije za okolje in Evropske komisije, ki se sofinancira v okviru programa Obzorje 2020. Potekal bo od leta 2017 do leta 2021 in bo omogočal pridobivanje znanja za namen obveščanja o varnem ravnanju s kemikalijami in tako zaščitil zdravje ljudi v Evropi. HBM4EU bo usklajeval in pospeševal humani biomonitoring v Evropi in tako zagotovil boljše dokaze o dejanski izpostavljenosti državljanov kemikalijam. V okviru HBM4EU bomo poskrbeli za robustno interpretacijo podatkov humanega biološkega monitoringa in o morebitnih vplivih izpostavljenosti kemikalijam na zdravje ljudi, z uporabo najnovejših znanstvenih orodij. Partnerji HBM4EU bomo učinkovito komunicirali rezultate oblikovalcem politike, kar zagotavlja njihovo uporabo pri oblikovanju novih politik na področju kemikalij in oceno obstoječih ukrepov.
Iniciativa neposredno prispeva k izboljšanju zdravja in dobrega počutja za vse državljane z raziskovanjem, kako izpostavljenost kemikalijam vpliva na zdravje različnih ranljivih skupin kot so: otroci, nosečnice in delavci.
Podatki, uporabljeni in proizvedeni v okviru HBM4EU, bodo dostopni prek IPCHEM - informacijske platforme za spremljanje kemijskega stanja. IPCHEM je referenčna dostopna točka Evropske komisije za iskanje, dostop do in pridobivanje podatkov o pojavljanju kemikalij, ki se zbirajo in upravljajo v Evropi.
V projektu nastopa Urad RS za kemikalije kot lastnik programa (sofinancer) in kot kontaktna točka nacionalnega vozlišča, vsi izvajalci nacionalnega programa humanega biomonitoringa pa sodelujejo kot vodje ter izvajalci programa: Inštitut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. Posredno sodelujejo tudi: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS), ter Nacionalni inštitut za biologijo.
V okviru projekta je bila v maju 2017 vzpostavljena skupna spletna platforma pri Evropski okoljski agenciji (EEA):


www.hbm4eu.eu/
 
 

Kovine in zlitine v izdelkih in materialih, ki prihajajo v stik z živili, Praktični vodnik Sveta Evrope, 2013

16.06.2016
 
 
Prijava na razpis Evropske komisije za sodelovanje v inicitivi za evropski humani biomonitoring
11.04.2016
V sodelovanju med udeleženci v nacionalnem vozlišču smo se kot ena izmed 26 evropskih držav uspešno prijavili v interni razpis za projekt v okvirnem programu Obzorje 2020, št. H2020-SC1-2016-2017, EHBMI (The European Human Biomonitoring Initiative) - SC1-PM-05-2016, objavljen dne 14. oktobra 2015, z veljavnostjo do 13. Aprila 2016.
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3050-sc1-pm-05-2016.
 
 
Sporazum o vzpostavitvi nacionalnega vozlišča za sodelovanje v  humanem biomonitoringu
11.01.2016
Po nekaj mesečnem dogovarjanju in medresorskem usklajevanju je od novembra 2015 do januarja devet udeležencev podpisalo sporazum o vzpostavitvi nacionalnega vozlišča za namen sodelovanja na področju humanega biomonitoringa. Do dogovarjanja je prišlo zaradi potrebe po tesnejšem sodelovanju med sektorji državne uprave (zdravje, okolje, varna hrana), ki skrbijo zai izvajanje zakonodaje na področju kemikalij, varovanja okolja in zdravja ter predstavniki javnih inštitutov, ki delujejo na področju biomonitoringa in javnega zdravja z vidika kemijskih tveganj.
Nacionalno vozlišče (ang. National Hub) bo delovalo tako na področju nacionalnih prioritetnih nalog kot tudi v okviru evropskih projektov humanega biomonitoringa kot je npr. EHBMI (glej novico o tem).
pdfSporazum_11_1_2016 (.pdf 4.7MB)
 
 
 
Foto: Anja Menard
4. posvet Kemijska varnost za vse: Biomonitoring - spremljanje onesnažil v ljudeh
30.05.2012
V sredo, 30. 5. 2012, je v Centru biotehnike in turizma Grm v Novem mestu, potekal že 4. posvet KEMIJSKA VARNOST ZA VSE: BIOMONITORING – SPREMLJANJE ONESNAŽIL V LJUDEH. Posvet je bil organiziran v sklopu tradicionalnega tedna kemijske varnosti v zadnjem tednu maja, ki pa je letos zaradi varčevanja potekal samo v obliki enodnevnega dogodka in sicer ga je Urad RS za kemikalije organiziral v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, Zvezo potrošnikov Slovenije in Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

Uvodnim pozdravom direktorja Urada RS za kemikalije, mag Alojza Grabnerja in direktorja Zavoda RS za šolstvo, mag. Gregorja Mohorčiča, so sledila zanimiva predavanja:
Nacionalni program biomonitoringa, mag. Lijana Kononenko, MZ URSK
Harmonizacija biomonitoringa v evropskem in slovenskem prostoru, prof. dr. Milena Horvat, IJS
Posledice vpliva PCB na okolje v Beli krajini, Bonia Miljavac, ZZV Novo mesto
Uporaba kozmetičnih izdelkov in možni vplivi na telo, Anja Menard, MZ URSK
Preskušanje kozmetičnih izdelkov, mag. Viviana Golja, IVZ RS
Kako izbrane vidike biomonitoringa približati šolski praksi? mag. Andreja Bačnik, ZRSŠ in dr. Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper.

Zaključna diskusija posveta z iztočnicami dr. Agnes Šömen Joksić je imela naslov: Pravica in odgovornost vedeti! Diskusija je bila prav zabavna in zanimiva in je marsikaterega udeleženca navdihnila z novimi idejami in motivacijo za nove oblike dela z učenci. Vsi udeleženci pa so izrazili željo, da bi mladi čim bolj sprejemali znanje in odgovornost za svoje lastno zdravje ter zdravo in čisto okolje v povezavi s tveganji, ki jih prinaša človeštvu uporaba kemikalij.
 
Foto: Irena Woelle
 
Foto: STA
Novinarska konferenca: Biomonitoring kemikalij v ljudeh – rezultati dosedanje raziskave in potek v letu 2012
06.01.2012
Urad RS za kemikalije od leta 2007 izvaja biomonitoring kemikalij v ljudeh, da bi ugotovili dejansko izpostavljenost prebivalstva kemikalijam, določili vire kemikalij, ki pridejo v organizem, in spremljali trende v daljšem časovnem obdobju. V raziskavi sodelujejo odrasle osebe obeh spolov, stare od 20 do 40 let, ženske so izključno matere prvorodke.
Prva faza biomonitoringa je potekala od konca leta 2007 do konca leta 2010 v treh statističnih regijah (osrednjeslovenska, jugovzhodna, notranjska), v treh zdravstveno-okoljsko reprezentativnih okoljih: podeželsko okolje (Kočevje, Ribnica, Cerknica, Postojna, Pivka in Logatec z okolico), mestno okolje (Ljubljana) in onesnaženo okolje (Bela krajina oz. Semič z okolico). Rezultati te faze raziskave kažejo, da je izpostavljenost splošnega prebivalstva strupenim kovinam, kot so svinec, živo srebro in kadmij, nizka in ne predstavlja tveganja za prebivalstvo na doslej preiskovanih območjih. Koncentracije selena, bakra in cinka so bile v mejah referenčnih vrednostih Svetovne zdravstvene organizacije.
Raziskava od leta 2011 poteka v preostalih devetih statističnih regijah. Do leta 2014, ko bomo predvidoma zaključili njen prvi cikel in zbrali vzorce iz vse Slovenije, bomo vanjo vključili več kot 1200 preiskovancev. V sodelovanju z različnimi strokovnimi institucijami bomo opravili obsežno analizo podatkov, na podlagi katere bo mogoče izdelati oceno tveganja in načrtovati nadaljnje ukrepe in raziskave.
docsj_biomonitoring_060112 (.doc 94KB) docursk_biomonitoring_gradivo_060112 (.doc 151KB)
pdfNK_URSK_biomonitoring_060112 (.pdf 255KB) pdfIJS_NK_biomonitoring_060112 (.pdf 1.4MB)
 
 
Predstavitev biomonitoringa za kandidate za preiskovance
13.09.2011
pdfPrezentacija_HBM_7_9_2011 (.pdf 3.3MB)

pdfzgibanka_splet (.pdf 753KB)
 
<< < 1 2 > >>