Attention archived website
POZOR!
ARHIVIRANA SPLETNA STRAN
Ta stran je v arhivu in ni več vzdrževana. Zato so lahko nekatere informacije na strani zastarele.
Ministrstvo za zdravje,
Urad RS za kemikalije

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (1) 478 6051
Fax: +386 (1) 478 6266

Novice

<< < 1 2 > >>
 
Potek raziskave v letu 2011
26.05.2011
V letu 2010 se je zaključilo preizkusno obdobje izvajanja biomonitoringa kemikalij v ljudeh, v katerem so bili vključeni preiskovanci iz treh statističnih regij: Osrednjeslovenska regija, Jugovzhodna Slovenija in Notranjska.
Z majem letošnjega leta pa se začenja izvajati nabor preiskovancev še po vseh preostalih regijah. Analize bodo opravljene, ko bodo zbrani vsi vzorci, predvidoma v letu 2013. V letu 2014 se bo izvedla statistična obdelava rezultatov ter pripravilo zaključno poročilo o stanju obremenitev prebivalstva z določenimi onesnaževali za celotno Slovenijo.
 
 
Mednarodna konferenca v Bruslju
"From human biomonitoring to policy: a sustainable ‘marriage’ between health and environment", 27.-28. oktober 2010
 
 
Mednarodna konferenca v Berlinu
"Human Biomonitoring Political benefits - scientific challenges",
26. - 28. september 2010, Ludwig Erhard Haus
http://www.uba.de/gesundheit-e/veranstaltungen/konferenz-human-biomonitoring/index.htm
 
 
Delavnica o praktičnih vidikih v humanem biomonitoringu
10.06.2009
pdfHBM_Twinning_SLO(.pdf 748KB)
 
 
Delavnica “Predstavitev predlogov za program okoljskega biomonitoringa”
10.04.2009
 
 
Zaključno poročilo konference o evropskem humanem biomonitoringu
19.02.2009
 
 
4. in 5. novembra 2008, Pariz, Evropska konferenca o humanem biomonitoringu (HBM)
17.11.2008
Konference se je udeležilo več kot 350 udeležencev iz držav članic EU in izven: iz Afrike (Alžirija, Gambija, Gana, Izrael, Maroko, Nigerija, Ruanda, Tunizija), Avstralije, ZDA, Kanade, Švice, Norveške, držav bivše Sovjetske zveze (Gruzija, Rusija), Hrvaške, Srbije, Indonezije. 
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=publications/2008/biosurveillance/index.html
 
 
15. julija 2008 je na Uradu RS za kemikalije potekal sestanek civilne iniciative prebivalcev Celja s pristojnimi iz ministrstva za zdravje, ministrstva za okolje in prostor, ZZV Celje, IVZ RS in drugih strokovnjakov
21.07.2008

Prisotni so bili seznanjeni s stanjem onesnaženosti prebivalstva  in okolja v celjski kolini.

 
 

Velika sejna soba urada je bila polna

Delavnica o biomonitoringu v EU "Human Health and Environmental Monitoring and Research – A coordinated Approach in Europe"
14.05.2007

Urad RS za kemikalije in TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange - Urad za izmenjavo informacij o tehnični pomoči) sta izvedla delavnico, ki  so se je udeležili predstavniki regionalnih zavodov za zdravstveno varstvo iz vse Slovenije, Inštituta za varovanje zdravja ter fakultet in raziskovalnih inštitutov, ki se ukvarjajo s problematiko onesnaženosti okolja in s preučevanjem neželenih vplivov kemikalij na zdravje ljudi in okolje. Na njej so predavali člani skupine za implementacijo humanega biomonitoringa v Evropski uniji (ESBIO) ter predavatelji iz Slovenije. Namen delavnice je bil vzpostaviti dolgoročno sodelovanje na področju biomonitoringa, zdravstvenega in okoljskega monitoringa tako v Sloveniji, kakor na ravni EU.
docVabilo_za_delavnico(.doc 258KB) docWorkshop_HBM_final(.doc 73KB)

 
<< < 1 2 > >>